Sociološka študija o projektu ‘Begunec_ka sem’

Wednesday, January 11th, 2017 | Novice

 

Ksenija Vidmar Horvat:
Evropski spomin in vizualizacija travme: vloga umetniške reprezentacije v medijskem projektu »Begunec_ka sem«

izšlo v Arts & Humanitas, Revija za umetnost in humanistiko, Migracije, L. 10, Št. 2, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2016

Povzetek
Članek obravnava medijski projekt avtoric Widad Tamimi in Vesne Bukovec, ki ga je med januarjem in marcem 2016 predstavljal časopis Delo. Projekt je temeljil na srečanjih avtoric z begunci v begunskem centru v času t. i. begunske krize. Avtorici sta pričevanja predelali v pripovedi z ilustracijo. Analiza se osredotoča na pedagoško moč kolaža biografije, fikcije in vizualne reprezentacije in proučuje učinek na javni spomin. Primerjalno ozadje študiji je teorija fotografije in fotografskega spomina v 20. stoletju.

Ključne besede
begunska kriza, spomin, mediji, Widad Tamimi, Vesna Bukovec

O avtorici
Dr. Ksenija Vidmar Horvat je redna profesorica za sociologijo kulture in docentka za občo sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno področje raziskovanja vključuje evropske študije, študije spomina in feministično postkolonialno teorijo. Je vodja interdisciplinarne programske skupine Družbena pogodba v 21. stoletju.

Članek v pdf

Projekt Begunec_ka sem

Slovensko | English
Kontakt

Vesna Bukovec deluje na področju sodobne vizualne umetnosti.

Je članica umetniške skupine KOLEKTIVA.

Aktualno

Arhiv

Search