KOMENTAR #6 | Vesna Bukovec | Varnost za koga?

Thursday, February 2nd, 2017 | Novice, Razstave

Razstava: KOMENTAR #6 | Vesna Bukovec | Varnost za koga?
Lokacija: predverje +MSUM, Maistrova 3, Ljubljana
Datum: 8. 2.–18. 6. 2017

Varnost za koga?

Slovenija se z izgovorom zagotavljanja varnosti lastnine, državljank in državljanov vse bolj spreminja v policijsko državo. Že od vstaj v letih 2012–2013 se moč represivnih organov povečuje. V obdobju 2015–2016 je država povzročila, da je begunska kriza postala humanitarna tragedija. Država je vojski dodelila policijska pooblastila. Pred kratkim je policija kupila nov vodni top, obeta se uporaba paralizatorjev, večajo se pooblastila mestnim redarjem. Novi zakon proti tujcem bo kršil ustavo in številne mednarodne zaveze in konvencije. Združeni narodi so po grozotah druge svetovne vojne sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic, s katero vsem ljudem priznavajo enako človeško dostojanstvo in neodtujljive pravice. Slovenija jih namerava kršiti. Tudi po naši zaslugi se begunci, ujeti na zaprti Balkanski poti, v nečloveških razmerah borijo za golo preživetje. Varnost postaja univerzalni izgovor oblasti za povečevanje svoje moči in represije. Človeška življenja in usode pa se zopet deli na več in manj vredne.

Vesna Bukovec

Splošna deklaracija človekovih pravic

KOMENTAR V PREDDVERJU +MSUM:
Vesna Bukovec: Varnost za koga?, 2016, digitalni tisk

Najava na spletni strani MG+MSUM

O seriji razstav Komentar

V vhodni avli Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM uvaja redno rubriko, v kateri umetniki v različnih medijih, formatih in izrazih komentirajo nekatere ključne trenutke sodobnih političnih sprememb v svetu, ki se odražajo tudi in predvsem na lokalni ravni.

Več

Foto: Vesna Bukovec, Dejan Habicht (+MSUM)

Slovensko | English
Kontakt

Vesna Bukovec deluje na področju sodobne vizualne umetnosti.

Je članica umetniške skupine KOLEKTIVA.

Aktualno

Arhiv

Search