Rituals I: Corelations

Tuesday, August 27th, 2019 | Novice, Razstave

Razstava: Rituals I: Corelations
Lokacija: Fotogalerie Wien, Währinger Strasse 59/WUK, Dunaj, AT
Datum: 3. 9.–5. 10. 2019
Otvoritev: ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 19. uri

Umetnice in umetniki: Adidal Abou-Chamat (DE), Iris Andraschek (AT), Vesna Bukovec (SI), Denis Butorac (HR), Andrés Duque (VE/ES), Brigitte Konyen (AT), Simon Lehner (AT), Erik Levine (US), Marta Zgierska (PL)

Kurira: Kolektiv Fotogalerie Wien (Herman Capor, Susanne Gamauf, Brigitte Konyen, Michael Michlmayr, Andreas Müller, Petra Noll-Hammerstiel, Johan Nane Simonsen, Katarína Szabová und Patrick Winkler)

Vesna Bukovec, I can create positive change (White Performances / Positive Affirmations)
Vesna Bukovec, I can create positive change (Lahko spremenim stvari na bolje), delo iz serije 4 videov Beli performansi / Pozitivne afirmacije (2010)

 

O razstavi

Rituali so pomemben sestavni del človekovega izražanja in komunikacijskega vedenja in nam veliko povedo o vrednotah, razumevanju vlog in družbeni interakciji, kjer pogosto prevzamejo regulativno in podporno funkcijo. Kompleksnost vsebinskih vprašanj in močan pomen obredov za človeštvo sta navdihnila kuratorsko ekipo FOTOGALERIE WIEN, da se je posvetila tej temi z nizom štirih razstav v obdobju 2019/2020. Izraz “ritual” je bil prvotno rabljen le v liturgičnem in/ali obrednem kontekstu, danes pa se splošno uporablja na vseh družbenih ravneh. Ritual je niz dejanj, ki se izvajajo po ustaljenih pravilih, običajno v določenem zaporedju. Namenjen je predvsem ustvarjanju identitete in pomena in je povezan z željo po orientaciji, znanju in dejanjih skupnosti. Ločimo ga od vsakodnevnih navad, tj. od uporabnih, vsakodnevnih in predvsem namenskih dejavnosti, ki pa se jim lahko pripiše “obredni značaj”. V prvi vrsti torej rituali zasedajo duhovno in čustveno sfero. Dodatne značilnosti so uzakonjenost, procesnost in običajno tudi visoka stopnja simbolike.

Štiri razstave se bodo ukvarjale z družbenimi obredi in z njimi povezanimi merežami odnosov: z rituali, ki artikulirajo demonstracije moči, zatiranje in izključevanje, skupaj z verskimi in drugimi ceremonialnimi obredi. Obravnavale bodo kode, vedenja in oblike komunikacije, ki so povezani z različnimi obredi.

Prva razstava z naslovom Korelacije (Correlations) prikazuje dela umetnikov in umetnic, ki presprašujejo kompleksnosti identite, vzornikov in obrednih struktur v družbah in kulturah različnih držav. Po eni strani je njihovo izhodišče lastni ego, ki ga oblikujejo njihove (deloma tudi spolno specifične) izkušnje z izobraževanjem, tradicijo, religijo in konvencijami. Po drugi strani raziskujejo načine vedenja, strukture in pravila skupnosti, ki so razkrivajo v izrazih obredov. Razkrivajo relacijske strukture, na katere vplivajo različne ritualne oblike vedenja in interakcij. Ti rituali povezujejo specifične skupine ljudi v širšo skupnost, ki obljublja podporo in varnost a hkrati povzroča prisile in omejitve. Izbrani umetniki in umetnice vizualizirajo fenomene »rituala« predvsem v obliki metafor, simboličnih uprizoritev ali predelave dokumentarnega gradiva.

iz spremnega besedila Petre Noll-Hammerstiel

Več o razstavi
Objava na Facebook strani

www.fotogalerie-wien.at

Otvoritev: ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 19. uri
Uvodni nagovor: Petra Noll-Hammerstiel

Spremljevalni program: sreda, 2. 10. 2019, ob 19. uri
Branje s projekcijo: Das Flüstern der Dinge – iz fotografskega dnevnika 2008–2016, Thomas Krempke, Zurich

Podpora: BKA Österreich; MA7-Kultur; Cyberlab
Zahvala: Dejan Sluga, Miha Colnar, Lisl Ponger, Slovenski kulturno-informacijski center SKICA

Skica

Na razstavi sodelujem s serijo 4 videov Beli performansi / Pozitivne afirmacije (2010).

Serija video del Beli performansi / Pozitivne afirmacije na feministično kritičen način izpostavlja absurdnost nenehnega iskanja sreče in popolnosti. Ponavljajoče mantre, ki jih lahko slišimo in beremo, so parodija na moč sugestivnih misli iz popularne kulture samo-pomoči, ki ustvarja iluzijo o možnem nadzoru nad lastnim življenjem in spodbuja obsedeno ukvarjanje s samo seboj, z lastno podobo, zdravjem in srečo. Mantre spremljajo repetitivne geste, ki predstavljajo drobna domača opravila, ki jih družba (še vedno) pripisuje ženskam in v katerih naj bi našle samoizpolnitev in osebno zadovoljstvo.

Foto: arhiv Fotogalerie Wien in Michael Michlmayr

Slovensko | English
Kontakt

Vesna Bukovec deluje na področju sodobne vizualne umetnosti.

Je članica umetniške skupine KOLEKTIVA.

Aktualno

Arhiv

Search