Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma

Thursday, November 3rd, 2022 | Razstave

Razstava: Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma
Lokacija: Galerija Škuc, Ljubljana
Datum: 10. 11.–8. 12. 2022
Odprtje: četrtek, 10. 11. 2022, 19.00

Sodelujejo: Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon, Andrea Knezović

O razstavi

Novembrske razstave v Galeriji Škuc zdaj že tradicionalno pripravljamo v sodelovanju z lokalno delujočimi kulturnimi delavkami_ci, pri čemer iščemo alternative načine tako delovanja na kulturnem področju kot snovanja razstav sodobnih umetnosti. Letos je sodelovanje potekalo v obliki umetniške raziskave dela, premišljanja o pogojih deljenja znanja in iskanja alternativnih družbenih ter organizacijskih ureditev.

Začetki projekta segajo v leto 2020, ko sta kulturni delavki in umetnici Ana Čigon in Vesna Bukovec predlagali umetniški vodji Galerije Škuc Tii Čiček pripravo razstave, ki bo iskala odgovor na vprašanje: Kako naprej? Z željo po razumevanju aktualnega pristopa do dela samega in vloge, ki jo igra znotraj trenutne družbene ureditve, smo zasnovale_i bralni krožek. Dvotedenska srečanja smo posvetile_i deljenju znanja in prebiranju literature, vezane na teorijo dela, skrbi, postkolonializma, delavskih gibanj ipd., z namenom odučenja hierarhije vrednot, ki produkt postavljajo nad proces, produktivnost in profit nad delavko_ca samo_ega.[1]

V skladu z našim prekarnim življenjem[2] je izvedba bralnega krožka iz tedna v teden dobivala drugačno obliko. Od začetne zasnove, nabiranja čtiva, branja in študiranja smo prešle_i na gledanje posnetih predavanj in filmov. Skupina se je iz tedna v teden manjšala. Način dela pa se je moral vedno bolj prilagajati našim prenatrpanim urnikom in nizkim stopnjam energije. S tem smo si nevede potrjevale_i, da obstoječe strukture dela in način bivanja motijo kvalitetno in osredotočeno delo ali udejstvovanje, namesto da bi ga omogočali.

Željo po iskanju alternativnih oblik delovanja in bivanja je kmalu zamenjala nuja po odučenju delovnih vzorcev in sprejetju drugačnih načinov prejemanja, deljenja in grajenja znanja. Tako je tudi našo pozicijo iskanja idealnih oblik, ki sicer že sama po sebi kaže na neoliberalno in predvsem inherentno željo po »popolnem«, zamenjalo načelo odprtosti, prilagajanja in sprejemanja – v končni fazi celo okrevanja, ki ga razumemo kot ključnega na poti k prestrukturiranju škodljivega sistema vrednot.

S projektom in razstavo Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma izpostavljamo prekaren oziroma nevaren socialno-družbeni položaj, v katerega je potisnjen_a sodobna_en delavka_ec. Razstava vzpostavlja začasno točko podpore, s co-working prostorom oziroma prostorom deljenja mnenj, počitka in učenja pa tudi vstopno točko v proces odučenja krivičnih in škodljivih struktur dela. Svoje mnenje o delu, sodobni_emu delavki_cu, skupnosti in prihodnosti so z nami prijazno delile tudi sindikalistka Tea Jarc (Sindikat Mladi plus), dr. Svetlana Slapšak ( upokojena redna profesorica, klasična filologinja, antropologinja in pisateljica) ter Jadranka Vesel (Rise, raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo).

Za razstavo organiziran diskurzivni program, namenjen skupnemu premisleku postopkov in načinov učenja o delu, sodelovanju in grajenju skupnosti, smo nadgradile_i z dogodkom, ki ga je pripravila umetnica in piska Andrea Knezović. Gre za celonočno, skupnostno počivalno in delovno naravnano vajo o institucionalnih prekinitvah, ki deluje kot prekinitev rednega galerijskega programa in vključuje različne navade, umetniško raziskovanje in neformalne izmenjave znanja. Osredotoča se na fenomena spanja in počitka, ki ju premišljamo skozi performativne oblike dela – s poudarkom na skupnostnem delovanju, časovnih razmejitvah in mitološki dediščini.

Razstava Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma opozarja na dejstvo, da je trenutne oblike dela in delovanja potrebno premisliti ter določene vedenjske in represivne vzorce prepoznati, se jih odučiti in se jim zoperstaviti. Načine okrevanja in opolnomočenja vidimo v deljenju znanja, ustvarjanju skupnosti in vzpostavljanju novih življenjskih ter delovnih razmer. Preoblikovanje obstoječe hierarhije vrednot, ki zapostavlja delavko_ca zavoljo profita in lažnega »napredka«, pa vidimo kot ključno za snovanje pravičnejšega sveta.

Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon

[1] Za sodelovanje v bralnem krožku se zahvaljujemo: Elvisu Krstuloviću, Ivi Kovač, Mihi Kelemina in Urški Aplinc.
[2] Povzeto po pogovoru z Jadranko Vesel, 24. 8. 2022 v Ocizli.

 

Več na spletni strani galerije Škuc

 

V napovedniku razstave govorijo: Tea Jarc, dr. Svetlana Slapšak, Jadranka Vesel.

Zahvala: Ana Marija Kanc, Atila Boštjančič, Društvo Mesto žensk, Društvo ŠKUC, Elvis Krstulović, Iva Kovač, Jadranka Vesel, Jonathan Crary, Katja Praznik, Knjižnica REČI, Kristina Božič, Ksenija Vidmar Horvat, Maska, Maša Hawlina, Miha Kelemina, Miha Zupan, Mirovni inštitut, Mojca Senegačnik, Prostorož, Striburger, Svetlana Slapšak, Tanja Petrović, Tea Jarc, Urška Aplinc, Vasja Progar, Založba /*cf, Založba Sanje, Založba Sophia, Založba ZRC, Zavod Transakcija

Produkcija: Galerija Škuc
Partner: SCCA-Ljubljana

Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Odpiralni čas: torek–nedelja, 12.00–19.00

_____

Obrazstavni dogodki:

19. 11. med 18.00 in 6.00: Nocturnalities: Bargaining Beyond Rest | Celonočne umetniškoraziskovalne aktivnosti – od mraka do zore
24. 11. ob 18.00: Diskusija o delu
2. 12. ob 18.00: Diskusija o skupnostih
6. 12. ob 18.00: ogled razstave in evalvacija projekta z Vesno Bukovec, Ano Čigon in Tio Čiček

_____

Medijski odzivi:

_____

Od mojih risb so na razstavo vključene nova serija risb Dediščina (2022), risba Drugačen svet je mogoč (2021) in izbor iz serije In vendar me briga / And yet I do bother (2019)

_____

Odprtje razstave
Foto: Janez Zalaznik in Simao Bessa, Galerija Škuc

_____

Nocturnalities: Bargaining Beyond Rest | Celonočne umetniškoraziskovalne aktivnosti – od mraka do zore, 19. 11. 2022
Sodelujejo: Andrea Knezović, Tia Čiček, Vesna Bukovec, Katja Praznik, Jonathan Crary
Foto: Simao Bessa, Galerija Škuc

_____

Diskusija o delu, 24. 11. 2022
Sodelujejo: Tina Podbevšek (Center za družbeno raziskovanje – Cedra), Mojca Senegačnik (Sindikat Zasuk),  dr. Tanja Petrović (Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU), moderatorka: Kristina Božič
Foto: Simao Bessa, Galerija Škuc

_____

Diskusija o skupnostih, 2. 12. 2022
Sodelujejo: dr. Ksenija Vidmar Horvat (FF, Družbena pogodba v 21. stoletju), Maša Hawlina (Zadrugator), predstavniki Placa, moderatorka: Kristina Božič
Foto: Simao Bessa, Galerija Škuc

_____

Postavitev razstave
Foto: Klemen Ilovar, Galerija Škuc

 

Slovensko | English
Kontakt

Vesna Bukovec deluje na področju sodobne vizualne umetnosti.

Je članica umetniške skupine KOLEKTIVA.

Arhiv

Search