Bukovec, Vesna

by Urška Jurman

Rojena je bila leta 1977 v Ljubljani. Diplomirala je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost (2002), kjer je končala magistrski študij (2006). Deluje samostojno in v skupini KOLEKTIVA (z Lado Cerar in Metko Zupanič).
Predstavila se je na vrsti samostojnih (Center in Galerija P74, 2003 in 2005; Galerija Simulaker, 2006, Galerija Miklova hiša, 2009) in skupinskih razstav (25. mednarodni grafični bienale, MGLC, Ljubljana, 2003; Teritoriji, identitete, mreže: slovenska umetnost 1995-2005, Moderna galerija, 2005; Kunsthaus, Gradec, 2006; Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, 2008 idr.).
www.vesna-bukovec.net
www.kolektiva.org

Umetniško ustvarjanje Vesne Bukovec se materializira v različnih medijih (video, fotografija, risba, instalacija) in postopkih (raziskava, apropriacija, participacija idr.), pri tem pa kot umetniško strategijo pogosto uporablja ironijo. V zgodnejših delih je samoreflektivno raziskovala smisel in vlogo umetnika (Lokalna problematika, 2003) ter umetnosti v sodobni družbi (Sodobna umetnost za starše, 2002; Je umetnost potrebna? Zakaj?, 2002). Kasneje je svoj angažma usmerjala zlasti v kritično obravnavo potrošniške kulture in njenega vpliva na produkcijo subjektivnosti v pogojih sodobnega kapitalizma (Nakupovanje/Shopping, 2006; Endless Game, 2006; Consumer Culture, 2007). Prav tako je stalnica v njenem delu analiza delovanja množičnih medijev – zlasti načinov reprezentacije realnosti v televizijskem mediju. V teh delih si skrbno izbrane (televizijske) posnetke prilasti, predela in sestavi v naracijo, s katero subvertira medijsko realnost (Important News, 2003; The Price of a Spectacle, 2008; Please Wake Up Every Morning, 2009). V zadnjem času ustvarja dela, v katerih svojo kritiko usmerja zoper »instant« psihologijo, zlasti kulturo samopomoči ter diktakt pozitivnega mišljenja, ki pomembno oblikujeta in izražata sodobno subjektiviteto (It Will Be OK, 2009; White Performances/Positive Affirmations, 2010). V ta sklop del sodi tudi serija risb Positive Illusion (2009), ki je predstavljena na razstavi U3. V risbah sopostavlja besedila psiholoških testov, ki merijo človekovo pozitivno življenjsko naravnanosti, srečo, upanje ipd., s podobami, ki jih je prevzela (prerisala) iz komercialnih internetnih foto arhivov. Serijo sestavlja 37 risb, ki so razdeljene v 5 sklopov: Revised Life Orientation, Subjective Happiness, Hope, Satisfaction with Life, Positive Affirmations. Naslovi sklopov so povzeti po naslovih psiholoških tekstov. Kombiniranje psiholoških testov in podob iz komercialnih spletnih foto arhivov izhaja iz umetničine obravnave zakonitosti potrošniške kulture, v kateri se čustvena razmerja vedno bolj podrejajo logiki blaga. Kultura samopomoči in diktat pozitivne življenjske naravnanosti lahko uspešno perpetuirata prav v sodobni potrošniški kulturi, ki posamezniku/posameznici nudi obilico sredstev (med drugim tudi terapevtski diskurz), ki jih še potrebuje, da bi lahko uresničil/a svoj zadani cilj: samoizpolnitev in srečno življenje. Ker pa je celovita in harmonična identiteta nekaj vedno spodletelega, so posamezniku/posameznici na razpolago tudi vedno novi izdelki in storitve, da bi le bil/a kos tej brezkončni nalogi, v katere uspešni konec mora seveda verjeti, da v njej lahko sodeluje.


Vesna Bukovec, iz serije Positive Illusion, tuš na papirju, 21 x 29,7 cm, 2009

Besedilo je bilo objavljeno v katalogu U3 – 6. trienale sodobne umetnosti v Sloveniji: Ideja za življenje. Realizem in realno v sodobni umetnosti v Sloveniji, Moderna galerija, Ljubljana, 2010; izdala Moderna galerija, Ljubljana

Dela omenjena v besedilu:

Informacija o razstavi

Slovensko | English
Kontakt

Vesna Bukovec deluje na področju sodobne vizualne umetnosti.

Je članica umetniške skupine KOLEKTIVA.

Aktualno

Arhiv

Search