Demokracija danes / Democracy Today

Leto: 2016
Tehnika: tuš na papir, 29,7 x 21 cm

Risba Donalda Trumpa v treh značilnih agresivnih nastopaških pozah je nastala konec leta 2016, po njegovi izvolitvi za predsednika ZDA. Napis pod risbami ‘How to fail successfully’ je težko dobesedno prevedljiv v slovenščino, ne da bi se delno izgubil njegov pomen.

To je sicer tudi naslov serije risb, ki sem jih naredila leta 2011 in ga v slovenščino prevajam kot Kako se uspšeno spopasti z neuspehom. V tej seriji sem se ukvarjala s pehanjem za uspehom, ki nam ga diktira sodobna družba. Socialna psihologija opisuje proces izogibanja trudu v upanju, da bi se izognili morebitnemu neupsehu, ki bo prizadel našo samozavest, s terminom samooviranje. Serija risb vsebuje natančna navodila za domačo uporabo, kako se najbolj uspešno samopoškodovati in tako pripelje samooviranje do absurda.

Kot namigne že naslov, v risbi ‘Demokracija danes’ obravnavam stanje demokracije in politike v današnjem svetu, v katerem je ZDA še vedno vodilna svetovna sila in zgled demokracijam zahodnega tipa. Izvolitev Trumpa za predsednika je boleč odraz t.i. post-faktične politike, demagogije in populizma. Pove nam, da je predstavniški demokraciji in politiki dokončno spodletelo, saj že nekaj časa ne moremo več govoriti o njunem zavzemanju za skupno javno dobro. Prej omenjeno samooviranje pri posameznikih se na nivoju družbe odraža v nasedanju očitnim lažem in lažnim obljubam. Osebni uspeh Trumpa je tako ‘fail’ celotne družbe in demokracije. Z izrazom ‘fail’ imam tukaj v mislih pomen, ki ga izraža fenomen internetnega mema FAIL, ki upodablja nekaj, kar se je (največkrat po neumnosti) izjalovilo, izneverilo, se pokvarilo, spodletelo ali propadlo.

Democracy Today

Slovensko | English
Kontakt

Vesna Bukovec deluje na področju sodobne vizualne umetnosti.

Je članica umetniške skupine KOLEKTIVA.

Aktualno

Arhiv

Search