Novice

Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma

Thursday, November 3rd, 2022 | Razstave | Comments Off on Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma

Razstava: Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma
Lokacija: Galerija Škuc, Ljubljana
Datum: 10. 11.–8. 12. 2022
Odprtje: četrtek, 10. 11. 2022, 19.00

Sodelujejo: Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon, Andrea Knezović

O razstavi

Novembrske razstave v Galeriji Škuc zdaj že tradicionalno pripravljamo v sodelovanju z lokalno delujočimi kulturnimi delavkami_ci, pri čemer iščemo alternative načine tako delovanja na kulturnem področju kot snovanja razstav sodobnih umetnosti. Letos je sodelovanje potekalo v obliki umetniške raziskave dela, premišljanja o pogojih deljenja znanja in iskanja alternativnih družbenih ter organizacijskih ureditev.

Začetki projekta segajo v leto 2020, ko sta kulturni delavki in umetnici Ana Čigon in Vesna Bukovec predlagali umetniški vodji Galerije Škuc Tii Čiček pripravo razstave, ki bo iskala odgovor na vprašanje: Kako naprej? Z željo po razumevanju aktualnega pristopa do dela samega in vloge, ki jo igra znotraj trenutne družbene ureditve, smo zasnovale_i bralni krožek. Dvotedenska srečanja smo posvetile_i deljenju znanja in prebiranju literature, vezane na teorijo dela, skrbi, postkolonializma, delavskih gibanj ipd., z namenom odučenja hierarhije vrednot, ki produkt postavljajo nad proces, produktivnost in profit nad delavko_ca samo_ega.[1]

V skladu z našim prekarnim življenjem[2] je izvedba bralnega krožka iz tedna v teden dobivala drugačno obliko. Od začetne zasnove, nabiranja čtiva, branja in študiranja smo prešle_i na gledanje posnetih predavanj in filmov. Skupina se je iz tedna v teden manjšala. Način dela pa se je moral vedno bolj prilagajati našim prenatrpanim urnikom in nizkim stopnjam energije. S tem smo si nevede potrjevale_i, da obstoječe strukture dela in način bivanja motijo kvalitetno in osredotočeno delo ali udejstvovanje, namesto da bi ga omogočali.

Željo po iskanju alternativnih oblik delovanja in bivanja je kmalu zamenjala nuja po odučenju delovnih vzorcev in sprejetju drugačnih načinov prejemanja, deljenja in grajenja znanja. Tako je tudi našo pozicijo iskanja idealnih oblik, ki sicer že sama po sebi kaže na neoliberalno in predvsem inherentno željo po »popolnem«, zamenjalo načelo odprtosti, prilagajanja in sprejemanja – v končni fazi celo okrevanja, ki ga razumemo kot ključnega na poti k prestrukturiranju škodljivega sistema vrednot.

S projektom in razstavo Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma izpostavljamo prekaren oziroma nevaren socialno-družbeni položaj, v katerega je potisnjen_a sodobna_en delavka_ec. Razstava vzpostavlja začasno točko podpore, s co-working prostorom oziroma prostorom deljenja mnenj, počitka in učenja pa tudi vstopno točko v proces odučenja krivičnih in škodljivih struktur dela. Svoje mnenje o delu, sodobni_emu delavki_cu, skupnosti in prihodnosti so z nami prijazno delile tudi sindikalistka Tea Jarc (Sindikat Mladi plus), dr. Svetlana Slapšak ( upokojena redna profesorica, klasična filologinja, antropologinja in pisateljica) ter Jadranka Vesel (Rise, raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo).

Za razstavo organiziran diskurzivni program, namenjen skupnemu premisleku postopkov in načinov učenja o delu, sodelovanju in grajenju skupnosti, smo nadgradile_i z dogodkom, ki ga je pripravila umetnica in piska Andrea Knezović. Gre za celonočno, skupnostno počivalno in delovno naravnano vajo o institucionalnih prekinitvah, ki deluje kot prekinitev rednega galerijskega programa in vključuje različne navade, umetniško raziskovanje in neformalne izmenjave znanja. Osredotoča se na fenomena spanja in počitka, ki ju premišljamo skozi performativne oblike dela – s poudarkom na skupnostnem delovanju, časovnih razmejitvah in mitološki dediščini.

Razstava Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma opozarja na dejstvo, da je trenutne oblike dela in delovanja potrebno premisliti ter določene vedenjske in represivne vzorce prepoznati, se jih odučiti in se jim zoperstaviti. Načine okrevanja in opolnomočenja vidimo v deljenju znanja, ustvarjanju skupnosti in vzpostavljanju novih življenjskih ter delovnih razmer. Preoblikovanje obstoječe hierarhije vrednot, ki zapostavlja delavko_ca zavoljo profita in lažnega »napredka«, pa vidimo kot ključno za snovanje pravičnejšega sveta.

Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon

[1] Za sodelovanje v bralnem krožku se zahvaljujemo: Elvisu Krstuloviću, Ivi Kovač, Mihi Kelemina in Urški Aplinc.
[2] Povzeto po pogovoru z Jadranko Vesel, 24. 8. 2022 v Ocizli.

 

Več na spletni strani galerije Škuc

 

V napovedniku razstave govorijo: Tea Jarc, dr. Svetlana Slapšak, Jadranka Vesel.

Zahvala: Ana Marija Kanc, Atila Boštjančič, Društvo Mesto žensk, Društvo ŠKUC, Elvis Krstulović, Iva Kovač, Jadranka Vesel, Jonathan Crary, Katja Praznik, Knjižnica REČI, Kristina Božič, Ksenija Vidmar Horvat, Maska, Maša Hawlina, Miha Kelemina, Miha Zupan, Mirovni inštitut, Mojca Senegačnik, Prostorož, Striburger, Svetlana Slapšak, Tanja Petrović, Tea Jarc, Urška Aplinc, Vasja Progar, Založba /*cf, Založba Sanje, Založba Sophia, Založba ZRC, Zavod Transakcija

Produkcija: Galerija Škuc
Partner: SCCA-Ljubljana

Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Odpiralni čas: torek–nedelja, 12.00–19.00

_____

Obrazstavni dogodki:

19. 11. med 18.00 in 6.00: Nocturnalities: Bargaining Beyond Rest | Celonočne umetniškoraziskovalne aktivnosti – od mraka do zore
24. 11. ob 18.00: Diskusija o delu
2. 12. ob 18.00: Diskusija o skupnostih
6. 12. ob 18.00: ogled razstave in evalvacija projekta z Vesno Bukovec, Ano Čigon in Tio Čiček

_____

Medijski odzivi:

_____

Od mojih risb so na razstavo vključene nova serija risb Dediščina (2022), risba Drugačen svet je mogoč (2021) in izbor iz serije In vendar me briga / And yet I do bother (2019)

_____

Odprtje razstave
Foto: Janez Zalaznik in Simao Bessa, Galerija Škuc

_____

Diskusija o delu, 24. 11. 2022
Sodelujejo: Tina Podbevšek (Center za družbevno raziskovanje – Cedra), Mojca Senegačnik (Sindikat Zasuk),  dr. Tanja Petrović (Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU), moderatorka: Kristina Božič
Foto: Simao Bessa, Galerija Škuc

Razstava Medprostor

Saturday, September 24th, 2022 | Razstave | Comments Off on Razstava Medprostor

Razstava: Medprostor
Lokacija: Maloobmejni prehod Libeliče in galerija Knjižnice Radlje ob Dravi
Datum: 28. 9.–23. 10. in 4. 11.–10. 12. 2022

Umetnici in umetniki: Nika Autor, Boris Beja, Vesna Bukovec, Jošt Franko, Jure Markota, Mark Požlep

Kustosinja: Nina Popič

Vabilo (pdf)

Razstava Medprostor je zasnovana ob stoti obletnici priključitve Libelič k matični domovini. Izvirajoč iz premisleka o mejah, ki zaznamujejo geopolitično območje Slovenije in konkretno meje med Slovenijo in Avstrijo, se ukvarjamo s širšim konceptom in pojavom meja nasploh. Izbrani umetnici in umetniki iz različnih stališč v fokus postavljajo umetniške raziskave in interpretacije geopolitičnih krajin ter razkrivajo osebne zgodbe. Temo meja odpirajo z jasnim družbeno-kritičnim poudarkom. Z razstavo želimo vzpostaviti alternativni premislek o obmejnih prostorih, kjer nastajajo in se vzpostavljajo hibridne identitete. V preteklosti so bili ti prostori večinoma opredeljeni kot manjvredni, na tem mestu pa jih želimo izpostaviti kot  prostore potencialnosti, če ne celo prihodnosti.

Razstava je nastala v sklopu projekta »Koroška 100 let pozneje«, ki ga organizira Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec.

Več na spletni strani KGLU:
Razstava v Libeličah
Razstava v Radljah ob Dravi

__________

Objave v medijih:

__________

Na razstavi sodelujem s projektom Svet brez meja (2021), ki vključuje participativni del z razglednicami in serijo 9 risb.

Vizualna podoba 28. festivala Mesto žensk in plakatna kampanja

Saturday, September 3rd, 2022 | Novice | Comments Off on Vizualna podoba 28. festivala Mesto žensk in plakatna kampanja

Sedmo leto sodelovanja z Mestom žensk (2016201720182019, 2020, 2021).
Zasnova vizualne podobe 28. edicije festivala, oblikovanje festivalske spletne strani in tiskovin.

 

Na pobudo Mesta žensk sem za plakatno kampanjo in promocijo festivala zasnovala novo serijo risb z naslovom Lokalni rasizmi, 2022. Dela bodo na ogled v Ljubljani na plakatnih mestih TAM-TAM od 30. 9. do 10. 10. 2022.

Oblikovanje podobe za festival zvočnih pohodov TO)pot

Friday, September 2nd, 2022 | Novice | Comments Off on Oblikovanje podobe za festival zvočnih pohodov TO)pot

 

Oblikovala sem logotip in grafično podobo festivala zvočnih pohodov TO)pot, ki ga organizira Zavod Cona.

Oblikovanje podobe za Sound Explicit 2022

Thursday, September 1st, 2022 | Novice | Comments Off on Oblikovanje podobe za Sound Explicit 2022

 

Oblikovala sem grafično podobo za Sound Explicit, ki ga organizira Zavod P.A.R.A.S.I.T.E./Center in Galerija P74 v Cukrarni (12.–14. 9. 2022) pod vodstvom Boštjana Simona.

Festival V-F-X Ljubljana 2022

Thursday, May 19th, 2022 | Novice | Comments Off on Festival V-F-X Ljubljana 2022

SCCA-Ljubljana, Postaja DIVA in Slovenska kinoteka pripravljajo drugo edicijo mednarodnega festivala eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana.
Programska ekipa festivala: Peter Cerovšek, Vesna Bukovec, Igor Prassel, Varja Močnik

PROGRAM
_____
SLOVENSKA KINOTEKA
Četrtek, 19. 5. 2022
17.00 — Katrin Mundt: Kuriranje filma in videa – samoizbrisno predavanje, Nemčija, predavanje v angleščini
19.00 — Dinamika prostora, kuratorka Marina Kožul, Hrvaška, projekcija
21.00 — Retrospektiva: Vladislav Knežević, Hrvaška, projekcija

Petek, 20. 5. 2022
17.00 — Mojstrska delavnica Vladislava Kneževića, v angleščini
19.00 — Retrospektiva: Vladislav Knežević, Hrvaška, projekcija
21.00 — Zagonetke, kuratorka Katrin Mundt, Nemčija, projekcija

Sobota, 21. 5. 2022
19.00 — Odmevi in odzivi Vinka Rozmana, kurator Matevž Jerman, Slovenija, projekcija
_____
VR TOČKA
Vladislav Knežević: Aqualia VR, Hrvaška, kavarna Slovenske kinoteke v času festivala, individualni ogled z VR očali
_____
CUKRARNA BAR
Sobota, 21. 5. 2022
22.00 — Luka Prinčič: trans.fail/xenotopic.network, Slovenija, AV performans
23.00 — Le Berg, DJ program
_____
NA SPLETU
Baza slovenskih filmov, 19.–22. 5. 2022
V-F-X: Gen.Z, izbor dijaške in študentske produkcije, Slovenija

>> VEČ

Oblikovala sem celostno podobo festivala in sokurirala program V-F-X: Gen.Z (skupaj s Petrom Cerovškom).

Slovensko | English
Kontakt

Vesna Bukovec deluje na področju sodobne vizualne umetnosti.

Je članica umetniške skupine KOLEKTIVA.

Arhiv

Search