Novice

Delo v nastajanju. Utopični počitek

Monday, March 13th, 2023 | Razstave | Comments Off on Delo v nastajanju. Utopični počitek

Razstava: Delo v nastajanju. Utopični počitek
Lokacija: GT22, Glavni trg 22, Maribor
Datum: sobota, 18. 3. 2023, 16.00: slušni počitek in odprtje razstave
Razstava bo na ogled do 7. 4. 2023.

Sodelujejo: Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon

Ob priložnosti odprtja razstave v GT22 in izvedbe dogodka v sklopu BREZODRA (Nagib) pripravljamo performativno branje z namenom krajšega počitka med celodnevnim dogajanjem. Angleško besedilo je nastalo po naših navodilih s pomočjo umetne inteligence. Črpa iz izbranih odlomkov znanega leposlovja, predvsem znanstvenofantastične literature in humanističnih besedil. Udeleženke_ci in tudi delavke_ci vabljene_i k počitku ob poslušanju nežnih, mestoma radikalnih, misli o utopičnih svetovih in skupnostih, ki bivajo onkraj zmožnosti našega okolja in družbenih ureditev.

Razstavišče je odprto po dogovoru. Kontakt: 031 761 914 (Miha)

________

Sobota, 18. 3. 2023 od 12.00 naprej @Mreža prizorišč: Kulturni inkubator – studio, razstavišče in arhiv GT22 – avla, knjižnica in arhiv, Kibla Portal, gozd idr.

BREZODRA je nadaljevanje lanskega in hkrati dolgoletnega Nagibovega procesa raziskovanja, eksperimentiranja, premišljevanja in uprizarjanja onkraj ustaljenih prostorov in produkcijskih struktur. BREZODRA je tokrat zasnovan kot večurna manifestacija različnih praks, formatov sobivanja in soustvarjanja, premislekov in diskurzov, namenjena iskanju ter preizpraševanju novih perspektiv in uprizoritvenih strategij, ki nastajajo ob premisleku o grajenju (novih) skupnosti in načinih drugačne prisotnosti, pozornosti in delovanja. Je zamisel in prispevek k razvoju novih modelov kulturne produkcije, ki se oddaljujejo od uveljavljenih sistemov produciranja in percipiranja umetniških del. Je poskus, ki gledalca vabi v izkustven vpogled v ustvarjalne metode, procese in (umetniško) delo nasploh.

SKUPNOST USTVARJALCEV: Tery Žeželj in Alicia Ocadiz, Anja Bornšek, Vesna Bukovec, Ana Čigon in Tia Čiček, Saška Rakef, Tina Kozin in Bojana Šaljić Podešva, All the children – Petja Golec Horvat, Lan Žiga Anderlič, Jerca Smrečnik in Simona Bobnar Radenković (z umetniško podporo Petje Labovića inToni Soprano Meneglejte), Andreja Kopač, Jaka Berger in Miha Šajina / Shekuza, idr.

www.nagib.si/brezodra
________


Ana Čigon, Izklop dela, 2022

O RAZSTAVI

Večletna umetniško-kuratorska raziskava na temo dela, premišljanja o pogojih deljenja znanja in iskanja alternativnih družbenih ter organizacijskih ureditev nosi začetke v snovanju razstave, ki je bila prvič na ogled novembra 2022 v Galeriji Škuc. S sodelovanjem iščemo odgovore na vprašanja: Kako naprej? Kakšno prihodnost si lahko zamislimo in načrtujemo? Kako vzpostavljati in vzdrževati povezano in solidarno skupnost? Ali znamo sodelovati in kako moramo sebe in družbo prillagoditi ter oblikovati, da bi lahko bolje sodelovale_i? itd. Z željo po globljem razumevanju aktualnega pristopa do dela samega in vloge, ki jo igra znotraj trenutne družbene ureditve, smo med pripravami na razstavo zasnovale_i bralni krožek z namenom deljenja znanja in prebiranja literature, vezane na teorijo dela, skrbi, postkolonializma, delavskih gibanj ipd. Želel_i smo se odučiti hierarhije vrednot, ki produkt postavljajo nad proces, produktivnost in profit pa nad človeka.[1]

Željo po iskanju alternativnih oblik delovanja in bivanja je kmalu zamenjala nuja po odučenju delovnih vzorcev in sprejetju drugačnih načinov prejemanja, deljenja in grajenja znanja. Tako je tudi našo pozicijo iskanja idealnih oblik, ki sicer že sama po sebi kaže na neoliberalno in predvsem inherentno željo po »popolnem«, zamenjalo načelo odprtosti, prilagajanja in sprejemanja – v končni fazi celo okrevanja, ki ga razumemo kot ključnega na poti k prestrukturiranju škodljivega sistema vrednot.

Delo v nastajanju je fluiden proces, ki ga snujemo z željo po boljšem razumevanju lastnega odnosa do dela in skupnosti, kot tudi z zanimanjem za druge in/ali drugačne izkušnje, stališča in tudi prakse. Z medsebojnim sodelovanjem želimo izpostaviti prekaren oziroma nevaren socialno-družbeni položaj, v katerega je potisnjen_a sodobna_en delavka_ec. Razstava z risbami odpira prostor premisleka o osebnih stiskah današnjih prekarnih delavk_cev, željah in zahtevah po znosnejšemu življenju in pravičnejši družbeni ureditvi. Dotakne se tudi preteklih delavskih bojev in dosežkov delavskega organiziranja v tem prostoru ter osebnega angažiranja žensk na različnih protestih za družbene spremembe po vsem svetu.

V okviru dogodkov in razstav vzpostavljamo knjižnice z raznoliko humanistično literaturo, ki podpirajo proces odučenja krivičnih in škodljivih struktur dela in učenja o alternativah. Svoje mnenje o delu, sodobni_emu delavki_cu, skupnosti in prihodnosti so z nami v videu prijazno delile tudi sindikalistka Tea Jarc (Sindikat Mladi plus), dr. Svetlana Slapšak (upokojena redna profesorica, klasična filologinja, antropologinja in pisateljica) ter Jadranka Vesel (Rise, raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo). Pomemben del raziskovalno-razstavnega procesa so različni diskurzivni dogodki, namenjeni skupnemu premisleku postopkov in načinov učenja o delu, sodelovanju in grajenju skupnosti.[2]

V okviru BREZODRA (Nagib) pripravljamo performativno branje z namenom počitka med celodnevnim dogajanjem. Angleško besedilo je nastalo po naših navodilih s pomočjo umetne inteligence. Črpa iz izbranih odlomkov znanega leposlovja, predvsem znanstvenofantastične literature in humanističnih besedil. Udeleženke_ci in tudi delavke_ci vabljene_i k počitku ob poslušanju nežnih, mestoma radikalnih, misli o utopičnih svetovih in skupnostih, ki bivajo onkraj zmožnosti našega okolja in družbenih ureditev.[3]

Delo v nastajanju opozarja na dejstvo, da je trenutne oblike dela in delovanja potrebno premisliti ter določene vedenjske in represivne vzorce prepoznati, se jih odučiti in se jim zoperstaviti. Načine okrevanja in opolnomočenja vidimo v deljenju znanja, ustvarjanju skupnosti in vzpostavljanju drugačnih življenjskih ter delovnih razmer. Preoblikovanje obstoječe hierarhije vrednot, ki zapostavlja delavko_ca zavoljo profita in lažnega »napredka«, pa vidimo kot ključno za snovanje pravičnejšega sveta.

Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon

[1] Za sodelovanje v bralnem krožku se zahvaljujemo: Elvisu Krstuloviću, Ivi Kovač, Mihi Kelemina in Urški Aplinc.
[2] Ob razstavi v Galeriji Škuc smo pripravile diskusiji o delu in skupnostih, umetnica in piska Andrea Knezović pa je pripravila celonočne umetniškoraziskovalne aktivnosti o institucionalnih prekinitvah, osredotočene na fenomena spanja in počitka, ki ju premišljamo skozi performativne oblike dela.
[3] Za znanstvenofantastične literarne predloge se zahvaljujemo Marie Andrée-Pellerin, da je z nami prijazno delila svojo bazo virov, ki je nastala v sklopu njene doktorske raziskave.

_______

Zahvala: Petra Hazabent, Miha Horvat, Stefan Alex, Marie Andrée-Pellerin, Petra Kolmančič, Peter Dobaj / Kulturni center Maribor, mag. Emica Antončič / založba Aristej, Knjižnica Tete Rosa / Pekarna Magdalenske Mreže, Amelia Kraigher in Alvina Žuraj / Založba /*cf, Tanja Velagić / Založba Sophia, dr. Maja Pen, Živa Kleindienst, Irena Borić, Klara Drnovšek Solina in vsem ostalim posameznicam_kom, ki so posodile_i knjige za knjižnico.

Organizacija: Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB in GT22/Fundacija Sonda

_______

Postavitev razstave (foto: Ana Čigon)

Avtobiografija projektnega prostora

Thursday, January 12th, 2023 | Razstave | Comments Off on Avtobiografija projektnega prostora

Razstava: Avtobiografija projektnega prostora; razstavna intervencija In vendar me briga
Lokacija: Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Datum: 16. 1. 2023, 19.00

Kuratorki: Urška Aplinc in Lara Reichmann


Vesna Bukovec, Kolesarke prihajajo, digitalna risba, 2020, detajl

O projektu

SCCA-Ljubljana je od leta 2004 do 2019 v Projektni sobi SCCA s programoma Studio 6 in Brez žebljev in podstavkov vzpostavljal produkcijski in eksperimentalni prostor, ki je povabljene umetnice_ke spodbujal k pripravi prostorskih, konceptualnih, vizualnih in intermedijskih postavitev. Negotovost leta 2021, ko smo vse_i uporabnice_ki Metelkove 6 dobile_i poziv Ministrstva za kulturo, da bomo morale_i M6 zapustiti, je vplivala tudi na programsko načrtovanje dogodkov v Projektni sobi SCCA, hkrati pa nas je to spodbudilo k refleksiji preteklih in sedanjih programov. V luči trenutnega razreševanja problematike uporabe javne kulturne infrastrukture in menjavanja generacij na SCCA-Ljubljana smo se odločili ozreti v preteklost in premisliti lastno delovanje.

Z razstavnim in diskurzivnim dogodkom Avtobiografija projektnega prostora želimo z nekdanjimi gostujočimi umetnicami_ki, vodji in kuratorkami_ji programov Studio 6 in Brez žebljev in podstavkov spregovoriti o učinkih Projektne sobe SCCA – na delo zavoda, na Metelkovo 6, na upravljanje z javnimi in poljavnimi kulturnimi infrastrukturami, na samoorganiziranje v času prekarnih produkcijskih pogojev in nenazadnje tudi na umetniško prakso nekdanjih sodelujočih umetnic in umetnikov.

Na pogovoru si bodo sogovorniki Damijan KracinaBarbara Borčić (vodji programa Brez žebljev in podstavkov), Saša Nabergoj (vodja Studia 6), Borut Savski (umetnik in član Cirkulacije 2) in Ana Čigon (umetnica) zastavili vprašanja, kako je SCCA-Ljubljana razvijal diskurzivni in podporni program v kulturi. Pogovor bo moderiral Dušan Dovč (nekdanji vodja produkcije).

Pogovor bo pospremila razstavna intervencija In vendar me briga, v kateri bo umetnica Vesna Bukovec sopostavila risbo Kolesarke prihajajo in video razstavo risb In vendar me briga,  ki je nastala v okviru razstave v Galeriji GONG (Nova Gorica, 2020–2021). Slednja vsebuje izbor umetničnine produkcije risb zadnjih nekaj let, strnjene v video format. Izbrane serije risb beležijo turbolentno dogajanje okoli nas, gledalki_cu pa predajajo jasna, neposredna aktivistična sporočila. Risba Kolesarke prihajajo upodablja množico kolesark iz protivladnih protestov leta 2020. Razstavna intervencija se tako odziva na pereče problematike sodobnega časa in orisuje različne družbeno politične situacije, s katerimi se vsakodnevno soočamo; od vseobsegajoče neoliberalne ideologije, trenutne politične klime pri nas in po svetu, vlogo ženske v sodobni družbi, begunsko krizo ipd. Z intervencijo pa se umetnica navezuje tudi na razstavo sodobne feministične umetnosti iz Slovenije Ženske prihajajo!, ki smo jo v Projektni sobi gostili leta 2009, kurirala pa jo je Ana Grobler.

Več na spletni strani SCCA

Produkcija: SCCA-Ljubljana

Vesna Bukovec: Svet brez meja

Friday, January 6th, 2023 | Razstave | Comments Off on Vesna Bukovec: Svet brez meja

Razstava: Vesna Bukovec: Svet brez meja
Lokacija: javni prostor pred občino, Muta
Datum: 5.–31. 1. 2023

 
Projekt Svet brez meja je nastal v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti in je bil prvič predstavljen na skupinski mednarodni razstavi Onkraj meja v KGLU, potem pa še dvakrat v okviru skupinske razstave Medprostor v Maloobmejnem prehodu Libeliče in galeriji Knjižnice Radlje ob Dravi. Nastal je na podlagi raziskovanja in premišljevanja o drugačni in pravičnejši družbi – skupnem svetu, kjer (državne) meje ne bi obstajale. Pomemben del projekta je bila participativna akcija v obliki razglednic, s katerimi vabim ljudi, da prispevajo svoje premisleke in ideje o svetu brez meja. Tudi na podlagi prejetih odzivov je nastala serija devetih risb z besedili, ki pokrivajo različna področja (svoboda gibanja, cel svet = enakopravna skupnost, spoštovanje svobode drugega, ukinitev vojske in policije, skrb za naravo, grajenje skupnosti, državljanstvo sveta, sprememba razmišljanja).

Razstava je nastala v sklopu projekta »Koroška 100 let pozneje«.

Več o razstavi na spletni strani KGLU

 

Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma

Thursday, November 3rd, 2022 | Razstave | Comments Off on Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma

Razstava: Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma
Lokacija: Galerija Škuc, Ljubljana
Datum: 10. 11.–8. 12. 2022
Odprtje: četrtek, 10. 11. 2022, 19.00

Sodelujejo: Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon, Andrea Knezović

O razstavi

Novembrske razstave v Galeriji Škuc zdaj že tradicionalno pripravljamo v sodelovanju z lokalno delujočimi kulturnimi delavkami_ci, pri čemer iščemo alternative načine tako delovanja na kulturnem področju kot snovanja razstav sodobnih umetnosti. Letos je sodelovanje potekalo v obliki umetniške raziskave dela, premišljanja o pogojih deljenja znanja in iskanja alternativnih družbenih ter organizacijskih ureditev.

Začetki projekta segajo v leto 2020, ko sta kulturni delavki in umetnici Ana Čigon in Vesna Bukovec predlagali umetniški vodji Galerije Škuc Tii Čiček pripravo razstave, ki bo iskala odgovor na vprašanje: Kako naprej? Z željo po razumevanju aktualnega pristopa do dela samega in vloge, ki jo igra znotraj trenutne družbene ureditve, smo zasnovale_i bralni krožek. Dvotedenska srečanja smo posvetile_i deljenju znanja in prebiranju literature, vezane na teorijo dela, skrbi, postkolonializma, delavskih gibanj ipd., z namenom odučenja hierarhije vrednot, ki produkt postavljajo nad proces, produktivnost in profit nad delavko_ca samo_ega.[1]

V skladu z našim prekarnim življenjem[2] je izvedba bralnega krožka iz tedna v teden dobivala drugačno obliko. Od začetne zasnove, nabiranja čtiva, branja in študiranja smo prešle_i na gledanje posnetih predavanj in filmov. Skupina se je iz tedna v teden manjšala. Način dela pa se je moral vedno bolj prilagajati našim prenatrpanim urnikom in nizkim stopnjam energije. S tem smo si nevede potrjevale_i, da obstoječe strukture dela in način bivanja motijo kvalitetno in osredotočeno delo ali udejstvovanje, namesto da bi ga omogočali.

Željo po iskanju alternativnih oblik delovanja in bivanja je kmalu zamenjala nuja po odučenju delovnih vzorcev in sprejetju drugačnih načinov prejemanja, deljenja in grajenja znanja. Tako je tudi našo pozicijo iskanja idealnih oblik, ki sicer že sama po sebi kaže na neoliberalno in predvsem inherentno željo po »popolnem«, zamenjalo načelo odprtosti, prilagajanja in sprejemanja – v končni fazi celo okrevanja, ki ga razumemo kot ključnega na poti k prestrukturiranju škodljivega sistema vrednot.

S projektom in razstavo Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma izpostavljamo prekaren oziroma nevaren socialno-družbeni položaj, v katerega je potisnjen_a sodobna_en delavka_ec. Razstava vzpostavlja začasno točko podpore, s co-working prostorom oziroma prostorom deljenja mnenj, počitka in učenja pa tudi vstopno točko v proces odučenja krivičnih in škodljivih struktur dela. Svoje mnenje o delu, sodobni_emu delavki_cu, skupnosti in prihodnosti so z nami prijazno delile tudi sindikalistka Tea Jarc (Sindikat Mladi plus), dr. Svetlana Slapšak ( upokojena redna profesorica, klasična filologinja, antropologinja in pisateljica) ter Jadranka Vesel (Rise, raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo).

Za razstavo organiziran diskurzivni program, namenjen skupnemu premisleku postopkov in načinov učenja o delu, sodelovanju in grajenju skupnosti, smo nadgradile_i z dogodkom, ki ga je pripravila umetnica in piska Andrea Knezović. Gre za celonočno, skupnostno počivalno in delovno naravnano vajo o institucionalnih prekinitvah, ki deluje kot prekinitev rednega galerijskega programa in vključuje različne navade, umetniško raziskovanje in neformalne izmenjave znanja. Osredotoča se na fenomena spanja in počitka, ki ju premišljamo skozi performativne oblike dela – s poudarkom na skupnostnem delovanju, časovnih razmejitvah in mitološki dediščini.

Razstava Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma opozarja na dejstvo, da je trenutne oblike dela in delovanja potrebno premisliti ter določene vedenjske in represivne vzorce prepoznati, se jih odučiti in se jim zoperstaviti. Načine okrevanja in opolnomočenja vidimo v deljenju znanja, ustvarjanju skupnosti in vzpostavljanju novih življenjskih ter delovnih razmer. Preoblikovanje obstoječe hierarhije vrednot, ki zapostavlja delavko_ca zavoljo profita in lažnega »napredka«, pa vidimo kot ključno za snovanje pravičnejšega sveta.

Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon

[1] Za sodelovanje v bralnem krožku se zahvaljujemo: Elvisu Krstuloviću, Ivi Kovač, Mihi Kelemina in Urški Aplinc.
[2] Povzeto po pogovoru z Jadranko Vesel, 24. 8. 2022 v Ocizli.

 

Več na spletni strani galerije Škuc

 

V napovedniku razstave govorijo: Tea Jarc, dr. Svetlana Slapšak, Jadranka Vesel.

Zahvala: Ana Marija Kanc, Atila Boštjančič, Društvo Mesto žensk, Društvo ŠKUC, Elvis Krstulović, Iva Kovač, Jadranka Vesel, Jonathan Crary, Katja Praznik, Knjižnica REČI, Kristina Božič, Ksenija Vidmar Horvat, Maska, Maša Hawlina, Miha Kelemina, Miha Zupan, Mirovni inštitut, Mojca Senegačnik, Prostorož, Striburger, Svetlana Slapšak, Tanja Petrović, Tea Jarc, Urška Aplinc, Vasja Progar, Založba /*cf, Založba Sanje, Založba Sophia, Založba ZRC, Zavod Transakcija

Produkcija: Galerija Škuc
Partner: SCCA-Ljubljana

Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Odpiralni čas: torek–nedelja, 12.00–19.00

_____

Obrazstavni dogodki:

19. 11. med 18.00 in 6.00: Nocturnalities: Bargaining Beyond Rest | Celonočne umetniškoraziskovalne aktivnosti – od mraka do zore
24. 11. ob 18.00: Diskusija o delu
2. 12. ob 18.00: Diskusija o skupnostih
6. 12. ob 18.00: ogled razstave in evalvacija projekta z Vesno Bukovec, Ano Čigon in Tio Čiček

_____

Medijski odzivi:

_____

Od mojih risb so na razstavo vključene nova serija risb Dediščina (2022), risba Drugačen svet je mogoč (2021) in izbor iz serije In vendar me briga / And yet I do bother (2019)

_____

Odprtje razstave
Foto: Janez Zalaznik in Simao Bessa, Galerija Škuc

_____

Nocturnalities: Bargaining Beyond Rest | Celonočne umetniškoraziskovalne aktivnosti – od mraka do zore, 19. 11. 2022
Sodelujejo: Andrea Knezović, Tia Čiček, Vesna Bukovec, Katja Praznik, Jonathan Crary
Foto: Simao Bessa, Galerija Škuc

_____

Diskusija o delu, 24. 11. 2022
Sodelujejo: Tina Podbevšek (Center za družbeno raziskovanje – Cedra), Mojca Senegačnik (Sindikat Zasuk),  dr. Tanja Petrović (Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU), moderatorka: Kristina Božič
Foto: Simao Bessa, Galerija Škuc

_____

Diskusija o skupnostih, 2. 12. 2022
Sodelujejo: dr. Ksenija Vidmar Horvat (FF, Družbena pogodba v 21. stoletju), Maša Hawlina (Zadrugator), predstavniki Placa, moderatorka: Kristina Božič
Foto: Simao Bessa, Galerija Škuc

_____

Postavitev razstave
Foto: Klemen Ilovar, Galerija Škuc

 

Razstava Medprostor

Saturday, September 24th, 2022 | Razstave | Comments Off on Razstava Medprostor

Razstava: Medprostor
Lokacija: Maloobmejni prehod Libeliče in galerija Knjižnice Radlje ob Dravi
Datum: 28. 9.–23. 10. in 4. 11.–10. 12. 2022

Umetnici in umetniki: Nika Autor, Boris Beja, Vesna Bukovec, Jošt Franko, Jure Markota, Mark Požlep

Kustosinja: Nina Popič

Vabilo (pdf)

Razstava Medprostor je zasnovana ob stoti obletnici priključitve Libelič k matični domovini. Izvirajoč iz premisleka o mejah, ki zaznamujejo geopolitično območje Slovenije in konkretno meje med Slovenijo in Avstrijo, se ukvarjamo s širšim konceptom in pojavom meja nasploh. Izbrani umetnici in umetniki iz različnih stališč v fokus postavljajo umetniške raziskave in interpretacije geopolitičnih krajin ter razkrivajo osebne zgodbe. Temo meja odpirajo z jasnim družbeno-kritičnim poudarkom. Z razstavo želimo vzpostaviti alternativni premislek o obmejnih prostorih, kjer nastajajo in se vzpostavljajo hibridne identitete. V preteklosti so bili ti prostori večinoma opredeljeni kot manjvredni, na tem mestu pa jih želimo izpostaviti kot prostore potencialnosti, če ne celo prihodnosti.

Razstava je nastala v sklopu projekta »Koroška 100 let pozneje«, ki ga organizira Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec.

Več na spletni strani KGLU:
Razstava v Libeličah
Razstava v Radljah ob Dravi

__________

Objave v medijih:

__________

Na razstavi sodelujem s projektom Svet brez meja (2021), ki vključuje participativni del z razglednicami in serijo 9 risb.

Vizualna podoba 28. festivala Mesto žensk in plakatna kampanja

Saturday, September 3rd, 2022 | Novice | Comments Off on Vizualna podoba 28. festivala Mesto žensk in plakatna kampanja

Sedmo leto sodelovanja z Mestom žensk (2016201720182019, 2020, 2021).
Zasnova vizualne podobe 28. edicije festivala, oblikovanje festivalske spletne strani in tiskovin.

 

Na pobudo Mesta žensk sem za plakatno kampanjo in promocijo festivala zasnovala novo serijo risb z naslovom Lokalni rasizmi, 2022. Dela bodo na ogled v Ljubljani na plakatnih mestih TAM-TAM od 30. 9. do 10. 10. 2022.

Slovensko | English
Kontakt

Vesna Bukovec deluje na področju sodobne vizualne umetnosti.

Je članica umetniške skupine KOLEKTIVA.

Arhiv

Search